Nova secció d’avisos

S’ha creat la secció “AVISOS” per destacar la informació de caràcter més rellevant i urgent.